Micrô Lavalier LM-C460 / LM-C480 / LM-C500 / LM-C550 / LM-620

LM-C500 / LM-C550 / LM-620

Mô hình cực: Đa hướng