Micrô ranh giới có dây WB Series

Bốn chế độ để lựa chọn

· Chế độ Một: chạm vào;

· Chế độ Hai: tắt tiếng cảm ứng;

· Chế độ ba: chạm để nói chuyện;

· Chế độ Bốn: chạm để tắt tiếng.