Micrô không dây đa dạng UR-111S UHF

Chỉ số kỹ thuật
Dải tần sóng mang: 522MHz ~ 936 MHz
Độ ổn định tần số: ± 0,005%
Chế độ dao động: Tổng hợp tần số khóa pha PLL
Độ lệch tối đa: ± 45KHz
Độ nhạy: Khi độ lệch bằng 25KHz và đầu vào 5dBuV,
tổng hợp S / N> 60dB S / Tỷ lệ N:> 105dB
THD toàn diện: <0,7%@1KHz
Đáp ứng tần số toàn diện: 80Hz-18KHz ± 3dB Kết hợp:
Công nghệ xử lý tổng hợp âm thanh cổ điển của Relacart
Khoảng cách làm việc: Nói chung là 80 mét (khu vực mở)
nhiệt độ làm việc : —10 ° C ~ 40 ° C