Micrô không dây đa dạng thực sự đơn kênh P1

Chỉ số kỹ thuật: 

Băng tần sóng mang hệ thống P1 : 522MHz ~ 936 MHz
Độ ổn định tần số: ± 0,005%
Chế độ dao động: Tổng hợp tần số khóa pha PLL
Độ lệch tối đa: ± 45KHz
Độ nhạy: khi độ lệch bằng 25KHz, đầu vào 5dBuV, S / N> 60dB
tỷ lệ S / N toàn diện:> 105dB
toàn diện THD: <0,7%@1KHz
Đáp ứng tần số toàn diện: 80Hz-18KHz ± 3dB kết hợp
: Công nghệ xử lý tổng hợp âm thanh cổ điển của Relacart
. Khoảng cách làm việc hiệu quả: nói chung là 80 mét (ở các khu vực mở)
Nhiệt độ làm việc: -10 ° C ~ 40 ° C