Nguồn cấp

200818508391P-24V01 Adaptor

Specifications:

Input Voltage

220V

Output Voltage

24V AC

Current

100mA

Weight

276g

200818545388

P-12V05 Adaptor

Specifications:

Input Voltage

220V

Output Voltage

12V

Current

500mA

Certificates

RoHS, CE, FCC

Weight

348g

200818592904

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *