Bộ giá đỡ

R-M1
     Phù hợp với một bộ thu 1/2 giá đỡ cạnh nhau như bộ thu HR-30S / UR-220S.
200828306021

  R-M3

Fits a single dual 2-rack central controller like WDC-900M / CS-200M / CS-100M

200828353103

R-M2
     Phù hợp với bộ thu kép 1/2 giá đỡ cạnh nhau như bộ thu HR-30S / UR-220S.
200830065713
R-M4
     Phù hợp với một bộ thu 1 giá đỡ duy nhất như bộ thu HR-31D / UR-220D / UR-230D.

200828386763

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *