Ăng ten định hướng dải rộng R-32AU

ác thông số kỹ thuật:
Dải tần số ăng ten : 480MHz ~ 950 MHz
Dải tần số của bộ khuếch đại : 480MHz ~ 950 MHZ
Định hướng ăng-ten : Cardioid
Dòng chế độ phân cực ăng-ten
Độ lợi ăng ten : ≥6,5dB
Tỷ lệ sóng đứng anten : <2
Độ lợi của bộ khuếch đại : 0 to15dB
Bộ khuếch đại tiếng ồn thấp <0,45dB
 Bộ khuếch đại OIP3> 38dBm
Nguồn điện bên ngoài : 6-12VDC
Hiện tại : 75mA
Cổng kết nối: BNC nữ
Kích thước (mm): xấp xỉ. 332 (L) x 304 (W) x 3 (T)
Trọng lượng: khoảng 715g